HOME  HOME  ExpoBrazil - Agaricus, herbs, propolis for health and beauty.  Nikkeybrasil Quem Somos Biografias Indice de Biografias Forum Fotos de Biografias Links Contato  em japones
Pró Centro de Estudos Nipo-Brasileiro

A Comissão de Artes Plásticas e o Museu de Arte Nipo-Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e o Brasil Wo Shiru Kai convidam para a abertura da Exposição Pró Centro de Estudos Nipo-Brasileiros com obras dos expoentes da arte nipo-brasileira, em benefício desta instituição que há 41 anos vem se dedicando às pesquisas e levantamentos relativos à comunidade nikkey e à história da imigração japonesa no Brasil.
Abertura: 14 de março, das 19h às 22h
Período: de 15 a 19 de março, das 9h às 17h
Local: Museu de Arte Nipo-Brasileiro, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Rua São Joaquim 381 - primeiro andar - Liberdade - São Paulo - SP

Artistas particiantes

Ademar Shimabukuro
Ayao Okamoto
Bin Kondo
Etsuko Kondo
Futoshi Yoshizawa
Inez Shibata
Iwao Nakajima
James Kudo
Kazuo Wakabayashi
Kenichi Hirota
Kenichi Kaneko
Kimi Nii
Lúcio Kume
Manabu Mabe
Mariko Kaneko
Mario Ishikawa
Massao Okinaka
Massuo Nakakubo
Mauro Shoyama
Megumi Yuasa
Midori Hatanaka
Milton Sogabe
Mitsue Hosoido
Miyako Harada
Naoto Kondo
Nobuo Torii
Roberto Okinaka
Sachiko Koshikoku
Shoko Suzuki
Takashi Fukushima
Taro Kaneko
Tomie Ohtake
Tomoo Handa
Tomoshige Kusuno
Yoshiyuki Miura
Yugo Mabe
Yutaka Toyota


Esta p?gina foi visitada 1486736 vezes! Copyright 2002-2003 40 Anos All rights reserved
Desenvolvido e mantido por AbraOn.